Kalkmalerierne

Velkommen til rundturen ’Historiske Hotspots’ i Budolfi Kirke! Turen starter ved Algadeindgangen med et kig op i loftet, hvor du finder de fantastiske kalkmalerier. 

Malerierne tilskrives ”Sæby-mesteren” Christopher, der virkede i Nordjylland fra 1500 til 1525. I hvælvingskapperne ses de fire evangelisters symboler – Markus-løven, Lukas-oksen, Johannes-ørnen og Mattæus-englen. Desuden ses blandt andet Abrahams ofring af sin søn Isak, Den Hellige Families flugt til Egypten og en armbrøstskydende kentaur hvis tvedelt hale symboliserer falskhed og ondskab.

Vidste du… at man i vores kirke ikke må slå et søm i væggen uden tilladelse fra Nationalmuseet?

 

The Frescos

Welcome to Budolfi Cathedral and the tour “Historic Hotspots”. The tour begins at the entrance from Algade. Start by taking a look at the ceiling where you will find some amazing frescos.

The frescos were made by the ‘Sæby Master’ Christopher, who was active in the northern part of Jutland between 1500 and 1525. In the arches you can see the symbols of the four evangelists: The Lion of Marcus; The Ox of Luke; the Eagle of John and the Angel of Matthew. Also you will find depicted Abraham´s sacrifice of his son Isac, the Holy Family fleeing to Egypt and a Centaur shooting with a crossbow. Its bisected tail symbolises falsehood and evil.  

Did you know… That in our church you are not allowed to put nails into the walls without special permission from the National Museum.

 

Kalkmalereien

Willkommen auf der Tour ”Historische Hotspots in der Budolfi-Kirche”! Die Reise beginnt am Eingang der Algade mit einem Blick auf die Decke, wo Sie eindrucksvolle Kalkmalereien bestaunen können. 

Die Kalkmalereien werden dem “Sæby-Künstler” Christopher zugeschrieben, der von 1500 bis 1525 in Nordjütland arbeitete. In den Gewölben sind die Symbole der vier Evangelisten zu sehen – der Markus-Löwe, der Lukas-Bulle, der Johannes-Adler und der Matthäus-Engel. Ferner sieht man Abrahams Opferung seines Sohnes Isak, die Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten, und einen Zentauren mit einer Armbrust, dessen gespaltener Schwanz Falsches und Böses symbolisiert.

Wussten Sie… dass man in unserer Kirche ohne Zustimmung des Nationalmuseums keinen Nagel in die Wand schlagen dürfte? I think the answer is becoming more apparent.